Archief
Signbiblio

Signbiblio

Westland gaat aardwarmte leveren aan Den Haag

Den Haag krijgt in de toekomst aardwarmte uit Westland geleverd. De twee gemeenten hebben daarover afspraken gemaakt.

Aangezien de Hofstad een tekort heeft aan duurzame warmtebronnen en Westland voldoende warmte kan leveren, slaan de buurgemeenten de handen ineen. Duurzame warmte is een alternatief voor aardgas en zorgt voor minder CO2-uitstoot. De warmte-uitwisseling zal volgend jaar starten.

De aardwarmte wordt in eerste instantie waarschijnlijk geleverd vanuit de nieuwe bron nabij de Wippolderlaan. Er wordt onderzocht of er een robuustere koppelleiding mogelijk is tussen Warmte netwerk Westland en Den Haag. Dan zou het makkelijk kunnen gaan om meerdere bronnen.

'Niet regeren over je graf'

In de op donderdag 7 april gepubliceerde Besluitenlijst van het college van B en W van Westland staat als toevoeging: 'Aangetekend wordt dat wethouder Gardien een andere afweging maakt'. Gevraagd om een toelichting, stelt zij: "Mijn bezwaar is dat het convenant Westland op een bepaalde wijze bindt. Ik ben van mening dat je dergelijke verbintenissen nu na de verkiezingen niet meer moet aangaan, nu er een ander college in de maak is. Daarmee regeer je over je graf. De keuze om het convenant al dan niet aan te gaan, moet je naar mijn mening overlaten aan het volgende college."

Wethouder Varekamp (Westland) en wethouder Van Tongeren (Den Haag) maken afspraken. Frank Jansen

Categorieen:
Nieuws Duurzaam Westland