Archief

'Incident bij Trias Westland kan niet nog eens voorkomen'

De calamiteit die afgelopen september plaatsvond bij Trias Westland, kan niet opnieuw gebeuren. Dat zegt directeur Marco van Soerland.

Op vrijdagmiddag 10 september brak een bovengrondse leiding. Dit gebeurde bij het heropstarten van het systeem, dat die dag had stilgelegen vanwege een lekkage. Vervolgens bleef de aardwarmtewinning aan de Lange Broekweg in Naaldwijk maandenlang buiten bedrijf. Pas vlak voor de kerstdagen ontvingen de aangesloten tuinders weer warmte.

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft vandaag het onderzoeksrapport naar dit incident gedeeltelijk vrijgegeven, vanwege een ingediend verzoek op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Uit het rapport blijkt dat er 's morgens een lekkage was geconstateerd in de productieleiding van de eerste aardwarmtebron. De installatie is vervolgens volledig stilgelegd, waarna een externe partij de problemen heeft verholpen.
Even na 17.00 uur kon de productie weer worden opgestart. Tijdens dit proces is de productieleiding tussen de aardwarmtebron en de ontgassingsinstallatie gebroken. Hierdoor kon geothermiewater en methaangas ontsnappen. Het vrijgekomen methaangas is ontbrand, waarbij een steekvlam is ontstaan. De brand duurde minder dan een minuut, maar had dus wel grote gevolgen.

'Onvoldoende bewust'

Uit een analyse blijkt dat tijdens het opstarten van het systeem, bij het opensturen van de hoofdgasklep, met grote kracht gas vanuit de ontgassingsinstallatie in de productieleiding is gestroomd. Door het nog aanwezige water in de productieleiding is er zeer grote druk in het systeem ontstaan, die uiteindelijk leidde tot een breuk in de productieleiding. Volgens het rapport had dit voorkomen kunnen worden, als de werkdruk van de ontgassingsinstallatie en in de productieleiding eerst in balans waren gebracht. "Medewerkers waren zich onvoldoende bewust van de bijzondere situatie (niet routinematige werkzaamheden) en zijn er vanuit gegaan dat het systeem automatisch opstart", staat in het onderzoeksrapport.

Regelingen aangepast

Volgens directeur Marco van Soerland zijn inmiddels de nodige maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. "Een klep kan nu niet meer open voordat er eerst drukvereffening heeft plaatsgevonden. Ook niet als je bij wijze van spreken op de knop drukt van 'zet die klep open'. Alles is flink aangepast, zowel wat betreft procedures als de technische regelingen zelf."

Pieter van den Bergen, directeur Geothermie van SodM, vindt dat iedereen kan leren van het incident in Naaldwijk: "We zien momenteel dat in heel Nederland plannen gemaakt worden voor geothermie in de bebouwde omgeving. Daarbij kunnen en moéten we leren van alle kennis en ervaring die afgelopen jaren is opgedaan, met name in de tuinbouwgebieden. Dus ook van dit incident in Naaldwijk. SodM vindt het belangrijk dat die kennisdeling voldoende plaatsvindt om incidenten als deze in de toekomst te voorkomen."