Archief
Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Actiegroep naar Raad van State om natuurbegraafplaats

De actiegroep ‘Zorgen om de Bonnen’ legt zich niet bij neer bij de voorgenomen aanleg van een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder naast het Staelduinse Bos.

Op haar Facebookpagina meldt de groep, dat zij bij de Raad van State een beroepsprocedure is begonnen tegen het bestemmingsplan Oranjebonnen, waarin de begraafplaats is opgenomen. De Rotterdamse gemeenteraad stemde eind september in met het bestemmingsplan.

Dat de begraafplaats er komt, wordt volgens ‘Zorgen om de Bonnen’ door de voorstanders al breed gecommuniceerd in de media. "Een beetje te voorbarig van ze, want het is helemaal nog geen gelopen strijd", aldus de actiegroep, die bij de gang naar de Raad van State steun krijgt van de stichting Natuurbegraafplaats-Waaromniet. Volgens de tegenstanders klopt de hele gang van zaken van geen kant. "Er zijn beloftes gedaan die niet zijn nagekomen. Er is niet geluisterd naar de inwoners en gebiedscommissie van Hoek van Holland, er zijn geen onafhankelijke (!!) onderzoeken gedaan en de negatieve gevolgen van zo'n begraafplaats zijn groot", zo wordt gesteld.

‘Zorgen om de Bonnen’ is ervan overtuigd dat de uiteindelijke uitspraak van de Raad van State zal luiden dat een natuurbegraafplaats niet passend is in de Bonnenpolder. "Verheug u dus niet op de meest egoïstische manier van natuurbeleving als een natuurgraf, maar geniet bij leven van deze prachtige polder", aldus de actiegroep.