Archief
WOS

WOS

Houdt de Hoek gebiedscommissie of komen er alleen wijkraden?

Het stadsbestuur van Rotterdam wil de politieke vertegenwoordiging in de wijken, waaronder Hoek van Holland, opnieuw omgooien. Maar hoe precies, is nog onduidelijk.

De huidige gebiedscommissies moeten plaatsmaken voor 35 wijkraden. In het nieuwe model krijgen inwoners en ondernemers directer invloed op wat er aangepakt moet worden in de wijk.

Tot 2014 bestond Rotterdam uit veertien deelgemeenten, met allemaal een eigen bestuur. De deelraden beschikten over een eigen budget en mochten zelf besluiten nemen over zaken die speelden in hun dorp of wijk. Hoek van Holland was een van die deelgemeenten.
Het Rijk wilde echter af van deze deelgemeenten. Dat zou een bezuiniging opleveren en er zou een politieke laag verdwijnen. Na de verkiezingen van 2014 werden de deelgemeenten daarom vervangen door gebiedscommissies. Deze gebiedscommissies worden de ogen en de oren van de wijk genoemd en hebben een adviserende rol richting de Coolsingel. Uit onderzoek van de WOS bleek eerder dit jaar echter dat in Rotterdam amper naar de Hoekse gebiedscommissie wordt geluisterd. Uit andere wijken klinken soortgelijke geluiden.

Tekst gaat verder onder de video.

Wijkraden

Ook de gemeente is, mede dankzij een evaluatie van het huidige bestuursmodel door de Erasmus Universiteit, tot de conclusie gekomen dat het roer om moet worden gegooid. "Met een radicaal andere manier van werken in en met de wijk wil het stadsbestuur de Rotterdamse wijk letterlijk aan zet brengen", schrijft het stadsbestuur in een voorstel aan de gemeenteraad.

De gebiedscommissies zouden dus plaats moeten maken voor wijkraden. De mensen die daar in plaatsnemen, zouden medio volgend jaar - dus niet tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen, zoals tot nu gebruikelijk was - moeten worden gekozen. Dat gebeurt op persoonlijke titel, kandidaten hoeven niet deel uit te maken van een politieke partij.

'Adoptiewethouders'
Het college van B en W over de nieuwe vertegenwoordiging: "De wijkraden vormen een belangrijke spil in de samenwerking tussen gemeente en wijk: zij bouwen het wijknetwerk op, jagen de participatie in de wijk aan en sluiten samen met bewoners en ambtenaren in de wijk een wijkakkoord. Daarin worden jaarlijks wijkplannen gemaakt over bereikbaarheid, buitenruimte, sociale veiligheid en de activiteiten van welzijnspartijen." Om te zorgen dat het stadsbestuur ook naar die wijkraden luistert, adopteert elke wethouder een aantal wijken. Deze adoptiewethouders houden periodiek overleg met ‘hun’ wijkraden en zijn direct aanspreekbaar. Wijkraden kunnen ongevraagd advies geven, en de adoptiewethouder bewaakt de opvolging van deze adviezen.

Bewoners kunnen daarnaast meestemmen over buurtinitatieven en wijkplannen. Dat gebeurt met een digitaal platform, dat vorig jaar proefdraaide in de kleine kernen Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis. De wijkraden krijgen bovendien een flexibel budget voor actuele zaken in de wijk die niet in het wijkakkoord staan.
De gemeenteraad moet nog over de plannen stemmen.

Hoek van Holland

Of dit ook het toekomstbeeld voor Hoek van Holland is, is niet helemaal duidelijk. In het Algemeen Dagblad zegt verantwoordelijk wethouder Roos Vermeij dit weekend dat er nog gesprekken gaande zijn met de drie kleine kernen. "De kleine kernen Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis blijven als eenheid bestaan, sommige huidige gebiedscommissies wellicht ook. Daar praten we nog over."

De Hoekse gebiedscommissie stuurde medio vorige maand, toen de plannen nog niet waren gepresenteerd, een ongevraagd advies naar het stadsbestuur over de toekomst van het bestuursmodel. Daarin wordt gevraagd om meer bevoegdheden voor het lokale bestuur in de kleine kernen. Ook is er de wens voor een klein budget. Ook mag volgens de gebiedscommissie het verkiezingensysteem niet worden veranderd. "Gekozen gebiedsvertegenwoordigers die zichzelf verkiesbaar hebben gesteld via een lijsten-systeem geniet hier de voorkeur, waarbij de gekozen gebiedsvertegenwoordigers de belangen van de bewoners kunnen behartigen."

Als laatst adviseert Hoek van Holland "de Kleine Kernen te erkennen als uitzonderingsgebied in het bestuursmodel en dat deze een fatsoenlijk lokaal bestuur verdienen. Niet weer een bestuurslaag erbij maar complementair aan. Taak zou moeten zijn: college controleren op uitvoeren van hun taak wanneer het om bijvoorbeeld het havendorp Hoek van Holland gaat, ruimer adviesrecht en op majeure issues instemmingsrecht."

Gebiedscommissievoorzitter Joey de Waard waarom hij het niet eens is met dit plan en wat volgens hem de oplossing is