Archief
WOS

WOS

Rotterdams college luistert steeds minder naar adviezen Hoekse gebiedscommissie

Het huidige college van B en W in Rotterdam neemt veel minder adviezen van de Hoekse gebiedscommissie over dan het vorige stadsbestuur. Dat blijkt uit onderzoek van de WOS.

De WOS bekeek alle adviezen die de gebiedscommissie van Hoek van Holland verstuurde tussen de start in maart 2014 en juli 2020. Waar het vorige college (periode 2014-2018) nog meer dan 80 procent van de adviezen accepteerde, is dat bij het huidige stadsbestuur nog maar 35 procent. 20 procent van de adviezen legden burgemeester en wethouders naast zich neer, het overige gedeelte is gedeeltelijk opgevolgd.

Uit de gegevens blijkt bovendien dat in de afgelopen drie jaar steeds meer adviezen procentueel gezien niet worden opgevolgd.

Tot 2014 bestond Rotterdam uit veertien deelgemeenten, met allemaal een eigen bestuur. De deelraden beschikten over een eigen budget en mochten zelf besluiten nemen over zaken die speelden in hun dorp of wijk. Hoek van Holland was een van die deelgemeenten.

Het Rijk wilde echter af van deze deelgemeenten. Dat zou een bezuiniging opleveren en er zou een politieke laag verdwijnen. Na de verkiezingen van 2014 werden de deelgemeenten daarom vervangen door gebiedscommissies. Deze gebiedscommissies worden de ogen en de oren van de wijk genoemd en hebben een adviserende rol richting de Coolsingel.

Een voorbeeld: Rotterdam overweegt in 2017 om een natuurbegraafplaats toe te staan in de Bonnenpolder, een stuk natuur naast het Staelduinse Bos, en vraagt de gebiedscommissie om advies uit te brengen. Om ook de mening van de Hoekse bevolking in beeld te krijgen, wordt op verzoek van Joost Eerdmans - dan nog wethouder namens Leefbaar Rotterdam - een enquête uitgeschreven.

Hoewel het aantal respondenten tegenvalt - slechts 437 van de 2.000 aangeschreven mensen reageert - is de mening duidelijk: twee derde ziet natuurbegraven op die plek niet zitten. In maart 2018 adviseert de gebiedscommissie dan ook om vast te houden aan de oorspronkelijke plannen. Dat houdt in dat de recreatieve functie in het gebied moet worden verbeterd, net als de diversiteit van de flora en fauna.

Toch kiest het, inmiddels nieuw aangetreden, college eind dat jaar toch voor een natuurbegraafplaats. Dit zou (financieel) namelijk helpen om het gebied open te houden. "Een klap in het gezicht, we voelen ons zo niet serieus genomen", zegt CDA-gebiedscommissielid Jacco van Dam.

Het is slechts een van de 26 adviezen die het huidige college niet of slechts gedeeltelijk opvolgt. op een totaal van 40 waarover een beslissing is genomen. Allemaal adviezen die niet om politieke redenen worden gegeven, maar naar aanleiding van gesprekken met inwoners.

"Om een voorbeeld te geven, wij geven een advies over Sinterklaas", herinnert PvdA-gebiedscommissielid Ton van Anraad zich. "Dat is een dorpsfeest. Dan hoor je toch naar dat dorp te gaan en te vragen: 'Hoe zit dat hier? Wat betekent dat voor jullie?' Dat gebeurt niet. Er wordt gezegd: 'Dit is in Rotterdam het beleid, zo gaan we het doen'."

“Of het horecagebiedsplan”, vult Van Dam aan. “Wij hebben dat zorgvuldig vastgesteld met ondernemers. We hebben daarbij aangegeven: we willen geen 24-uurshoreca in Hoek van Holland. Wat schetst onze verbazing? Het wordt toch mogelijk gemaakt.”

Pijn

Het doet de gebiedscommissieleden pijn, maar niet alleen hen. "Mensen in het dorp zeggen soms dat we niets voorstellen", zegt Van Dam. "Maar als we er niet zouden zijn, dan zouden we helemaal niet gehoord worden, reageer ik dan."

"Alle dorpsbewoners zijn me even lief, maar als je de verkeerde treft, word je gewoon verrot gescholden", zeg Van Anraad. "Als geen ander voelen wij hoe zo’n besluit uitpakt. We vinden geen oor bij de ambtenaren, maar ook te weinig bij het college en de raad."

Over dit onderzoek

Voor dit onderzoek hebben wij in het digitale informatiesysteem van de gebiedscommissies alle 116 adviezen bekeken die tussen de start in maart 2014 en 1 juli 2020 door de Hoekse gebiedscommissie zijn gegeven en wat ermee is gedaan. De adviezen zijn vervolgens onderverdeeld in meerdere categorieën, zoals 'opgevolgd', 'niet opgevolgd' en 'gedeeltelijk opgevolgd'. Sommige brieven bleken geen advies, maar bijvoorbeeld een jaarverslag of alleen een lijst met vragen. Deze zijn buiten beschouwing gelaten, net als adviezen die nog in behandeling zijn.

Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dtv, Omroep Venlo, Studio040 en de WOS werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.

Heb je opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit artikel? Of heb je tips over andere onderwerpen? Neem dan contact op met onderzoeksjournalist Stefan van der Meer via stefanm@wos.nl.

Onderzoeksjournalist Stefan van der Meer vertelt meer over de resultaten bij Maarten in de Middag