Archief

Lintje voor Cor van der Kaaij (85)

Cor van der Kaaij (85) in 's-Gravenzande heeft vandaag een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Burgemeester Bouke Arends kwam naar zijn woning toe om Van der Kaaij te verblijden met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De daarbij behorende versierselen werden vanwege de coronamaatregelen opgespeld door een familielid.

Van der Kaaij is gedecoreerd op basis van zijn totale vrijwillige verdiensten gedurende 60 jaar. Hij heeft zich onder meer van 1961 tot 2002 ingezet voor de Protestantse gemeente in 's-Gravenzande. Voor PKN 's-Gravenzande vervulde hij de functie van administrateur van de vrijwillige bijdragen, was lid van de bouwcommissies Noorderkerk en ontmoetingscentrum De Kiem, de beroepingscommissie en de commissie van beheer. Hij heeft zich een aantal jaren ingezet voor de bazarcommissie, was administrateur van ontmoetingscentrum De Kiem en gespreksleider voor jonge gelovigen.
Voor de Wijkgemeente Noorderbrug heeft hij van 1984 tot 2002 gedurende meerdere perioden de functies van wijkdiaken en wijkouderling vervuld en was hij gedurende 12 jaar secretaris en voorzitter van het gereformeerd kerkkoor.

Van 1979 tot 1988 was Van der Kaaij vrijwilliger bij woonzorgpark Het Westerhonk in Monster. Daar begeleidde hij een groep bewoners bij het wandelen. Van 2001 tot 2009 was hij vrijwilliger bij het Dienstencentrum Larix/Stichting Welzijn Westland. Van der Kaaij organiseerde er de bingo, kocht de prijzen in en regelde de uitnodigingen.

Sinds 2001 is hij vrijwilliger bij wooncomplex Villa Vreeburgh als beheerder van de gemeenschappelijke ruimtes. Ook zet Van der Kaaij zich hier in als vertrouwenspersoon, sleutelbeheerder, coördinator van de schoonmaak en verricht hij mantelzorgtaken en allerhande klusjes voor de bewoners. Vanaf 2010 is hij penningmeester van de Vereniging van Eigenaren Villa Vreeburgh.