Archief
Archief WOS

'Spoedige sanering verontreiniging Vogelbuurt niet nodig'

Er is geen spoedeisend belang om de verontreinigde grond in de Maassluise Vogelbuurt met voorrang te saneren.

Dat blijkt vandaag uit een uitspraak van de Raad van State, die daarmee een eerder besluit van de provincie Zuid-Holland rechtvaardigt.

De zaak gaat om de locatie Loswal 88, een voormalige baggerspecieloswal die in 1928 tot 1930 is opgespoten met baggerspecie. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is op deze locatie een deel van de Vogelbuurt en de Burgemeesterswijk gebouwd. Uit bodemonderzoeken die sinds de jaren negentig zijn uitgevoerd, blijkt dat door meerdere ophogingen voor en tijdens de bouw een grillig verontreinigingspatroon is ontstaan op deze locatie. In de toplaag is sprake van ernstige bodemverontreiniging door voornamelijk arseen en zink.

Uit die onderzoeken is naar voren gekomen dat er ecologische risico's aanwezig zijn, maar tevens dat er geen sprake is van risico's voor mensen. De provincie merkte de locatie in juli vorig jaar dan ook aan als 'niet-spoedeisend'.

Een bewoner van de Vogelbuurt was het daar niet mee eens en besloot naar de Raad van State te stappen. Hij vindt dat het onderzoeksrapport naar de verontreiniging niet mocht leiden tot dat besluit, onder meer omdat de meest vervuilde locaties van percelen niet in het onderzoek zouden zijn betrokken.
Volgens de provincie zijn echter zowel sterk verontreinigde locaties als licht verontreinigde locaties bekeken en gaat het verder om één en dezelfde verontreiniging.

De Raad van State kan zich vinden in de argumenten van de provincie en verklaart het beroep daarom ongegrond.

Categorieen:
Nieuws Algemeen Maassluis