Archief
Google StreetView

Collectieve zuivering restwater grote stap dichterbij

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat restwater van tuinders collectief zuiveren in de zuiveringsinstallatie AWZI Nieuwe Waterweg.

Het algemeen bestuur heeft daar donderdag mee ingestemd. Hiervoor is een investering nodig van ruim 12 miljoen euro, die door de deelnemende bedrijven in 12 jaar moet worden terugbetaald.

Hoewel tuinders het water in hun kassen zoveel mogelijk hergebruiken, blijft er vaak restwater over. Dat moet worden ontdaan van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, voordat het op de riolering kan worden geloosd. Glastuinbouw Nederland heeft Delfland gevraagd of het waterschap het zuiveren van restwater centraal kan uitvoeren voor de ondernemers.

Dat gaat nu gebeuren. Daarvoor is wel een nieuw gemaal nodig en een persleiding die vanuit De Lier naar het rioolgemaal Staelduinen zal worden aangelegd. Het restwater zal uiteindelijk in de AWZI Nieuwe Waterweg worden gezuiverd en van beschermingsmiddelen en meststoffen worden ontdaan via een nabehandeling met ozon.

"Inmiddels hebben zich 350 ondernemers aangemeld als participant en er is ruimte voor meer. Hoe meer ondernemers meedoen, des te beter. Dat scheelt niet alleen in de kosten, maar is ook duurzamer", zegt een tevreden Jacco Vooijs, voorzitter Glastuinbouw Westland.