Archief

Toch patiowoningen op garagelocatie in Kwintsheul

Er komen toch 13 woningen aan de Kerkstraat in Kwintsheul op de locatie van de voormalige garage Wittebrug. Het college van B en W in Westland heeft een zogeheten vaststellingsovereenkomst gesloten met ontwikkelaar Bouhuisen en besloten de weigering van de omgevingsvergunning in te trekken.

Zestien maanden geleden trok de bouwer de stekker uit het plan, omdat wethouder Snijders geen vergunning wilde geven. Volgens hem voldeed het plan niet aan een goede ruimtelijke onderbouwing. Voor Bouhuisen was dat reden om naar de rechter te stappen om schadevergoeding te krijgen.

Niet alleen de gemeente lag destijds dwars, ook vanuit Kwintsheul was weerstand. Niet zozeer tegen de bouw van woningen op zich, wel tegen de gekozen vorm: platte patiowoningen langs de Kerkstraat. Dat kwam door de gemeente geëiste bouwhoogte, maar was volgens belangenvereniging De Heulse Aanpak in strijd met een eerdere opvatting van de gemeente, namelijk huizen met schuine daken langs de Kerkstraat.

Omwonenden verzamelden handtekeningen tegen het bouwplan, waarna De Heulse Aanpak en Bouhuisen om de tafel gingen zitten. Dat mondde uit in een compromis over een kleine schuine opbouw op de patiowoningen, aldus De Heulse Aanpak. Maar dat werd nooit in een gewijzigde vergunningsaanvraag omgezet wegens de opstelling van de gemeente.

Tot een gerechtelijke uitspraak in de zaak tussen gemeente en projectontwikkelaar is het echter niet gekomen. Directeur Alexander Bouhuisen wil daar niet veel woorden over kwijt. "Ik ben blij dat we er in goed overleg uit zijn gekomen". Er zullen geen wijzigingen in het oorspronkelijke plan worden aangebracht: er komen dus patiowoningen met platte daken.

Volgende week wordt de overeenkomst getekend, waarna de gebruikelijke vergunningprocedure gaat lopen. Bouhuisen zegt niet bang te zijn voor langdurige procedures, omdat destijds al met de naaste buren overeenstemming was bereikt voordat wethouder Snijders er voor ging liggen.

Naar verwachting kan door de aanwezigheid van een kerkuil bij de naaste buurman pas in september met de sloop van de voormalige garage worden begonnen. Bouhuisen denkt op zijn vroegst aan het eind van dit jaar met de nieuwbouw te kunnen beginnen. De Heulse Aanpak wil geen stelling nemen voordat nadere informatie van de gemeente is gekregen.

Categorieen:
Westland Algemeen