Archief

Aansturing op alternatief gebruik van tuinbouwproducten

Gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en de Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) steunen het onderzoek naar alternatieven voor tuinbouwproducten die anders vernietigd worden of gebruikt zouden worden als compost.

Wethouder Albert Abee van Westland: "De coronacrisis is een trieste aanleiding. Maar met dit onderzoek willen we biobased mogelijkheden voor de tuinbouw aantonen, zodat de sector toch de vruchten kan plukken van deze crisis."

Het onderzoek richt zich met name op plantinhoudstoffen. Die zouden gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld kleur-, geur- en smaakstoffen. Inmiddels zijn er al zeker achttien concrete dossiers.

Er worden als gevolg van de coronacrisis tal van tuinbouwproducten vernietigd. Hierdoor gaan ook nuttige inhoudstoffen verloren. Daarom hebben enkele partijen het initiatief genomen voor onderzoek naar gebruik van bijvoorbeeld oliën, kleurstoffen en gedroogde plantendelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door laboratoriumbedrijf Varta. Dat maakt van twintig tuinbouwproducten monsters die worden aangeboden aan ondernemers in bijvoorbeeld de cosmetica-, geur- en smaakindustrie.

Varta doet dit in opdracht van BioBoost. Dit is een Europees samenwerkingsproject tussen Westland/Greenport West-Holland en Belgische en Engelse partners. Financiers van het onderzoek zijn gemeente Westland, provincie Zuid-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN, een initiatief van Glastuinbouw Nederland), met aanvulling vanuit de EU via het Interreg project Bioboost.

Willem Kemmers, projectleider van Biobased Greenport West-Holland en BioBoost zegt: "Met dit onderzoek werken we aan praktische nieuwe kansen voor ondernemers in de tuinbouw. We hopen zo snel mogelijk alternatieven te vinden voor verschillende sierteeltproducten. Niet alleen voor tijdens de coronacrisis, maar ook voor daarna. Planten hebben nu eenmaal meer potentie dan waar we nu meestal van uitgaan."

Telers die willen meewerken, kunnen zich melden bij Willem Kemmers, via het e-mailadres: biobased@greenportwestholland.nl.

Categorieen:
WestlandEconomie