Archief

Vervallen pand bij kruising Zwartendijk gesloopt

Het vervallen en al jaren leegstaande pand op de hoek van de Emmastraat en de Zwartendijk in Monster is gesloopt. De kruising waaraan de woning ligt wordt klaar gemaakt voor de aanleg van een turborotonde. Aan de noordkant van de kruising zijn eerder al twee woningen gesloopt. Het vierde pand aan de kruising is in handen van Provincie Zuid-Holland en wordt binnenkort gesloopt.

Na de nu begonnen voorbereidingswerkzaamheden start de daadwerkelijke aanleg van de rotonde pas na de bouwvakvakantie deze zomer. De verwachting is dat de nieuwe kruising eind dit jaar gereed zal zijn. Dat is bijna twee jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. De vertraging is een gevolg van een moeizame procedure met de laatste omwonende die moest worden uitgekocht.

Die procedure werd begin 2019 vlot getrokken, toen Westland bereid bleek om vier percelen grond van de provincie te kopen en die deels te betalen met het woonrecht op een vijfde perceel. Daarmee kan de betrokken eigenaar een nieuw huis bouwen en de gemeente kan op haar beurt de vier percelen doorverkopen aan mensen die elders worden uitgeplaatst.

De turborotonde moet zorgen voor een betere en veiligere doorstroming van het verkeer. Nu nog moeten automobilisten vaak lang wachten voor de verkeerslichten. De aanleg van de rotonde start na de zomer.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen