Archief
Juul Spierenburg

Juul Spierenburg

Reinier de Graaf overspoeld met hulpaanbod

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft heeft de laatste dagen enorm veel helpende handjes aangeboden gekregen. Via het platform Help Het Reinier kwamen tientallen reacties binnen. "Overweldigend, hier zijn wij écht blij mee."

Exacte aantallen van hulpaanbod kan woordvoerster Daphne de Wit van het Reinier de Graaf ziekenhuis niet noemen, "maar het zijn er flink wat." Daarom kan het ook even duren voordat aanmeldingen een reactie krijgen. Alle aandacht gaat volgens De Wit nu uit naar het matchen van aangemelde personen met hulpvragen.

De aangemelde personen worden op verschillende vlakken ingezet. Denk aan het helpen met excelsheets, telefoon beantwoorden en het coördineren van hulpvragen en hulpaanbod.

Coronapost

Intussen is de huisartsenpost in het Delftse ziekenhuis ondergebracht in het gebouw van Basalt revalidatie, tegenover het ziekenhuis. Deze speciaal ingerichte huisartsenpost gaat dienst doen als zogenoemde corona-huisartsenpost. Hier kunnen patiënten terecht die door een huisarts gezien moeten worden en een verdenking op corona hebben. De huisartsenpost in het Gasthuis is tijdelijk gesloten.

Patiënten worden door hun huisarts of een huisartsenpost doorverwezen naar de corona-huisartsenpost. Door hen hier te behandelen, wordt het risico op besmetting van patiënten en medewerkers van huisartsenpraktijken en huisartsenposten zoveel mogelijk beperkt.

Als de huisarts het nodig vindt, kunnen patiënten van de corona-huisartsenpost worden doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van Reinier de Graaf. Dit gebeurt in afstemming met het ziekenhuis. De huisartsenpost in het Gasthuis wordt gesloten en de spoedeisende hulp (SEH) zal de daar aanwezige behandelkamers in gebruik nemen.

Triagetent

De corona-huisartsenpost staat los van de triagetent die Reinier heeft gebouwd bij de SEH. Deze is bedoeld voor de eventuele opvang van patiënten met coronagerelateerde ziekteverschijnselen, mocht de toestroom hiervan te groot worden.

Categorieen:
Algemeen