Archief

Einde conflict tussen Kwekers in de Kunst en Westland

De affaire tussen Kwekers in de Kunst en de gemeente Westland is, wat beide partijen betreft, uit de wereld. De cultuurorganisatie eiste de door voormalig burgemeester Van der Tak toegezegde 100.000 euro op, maar zij krijgt uiteindelijk in totaal 85.000 euro.

Vlak voor diens afscheid als burgemeester, in het najaar van 2017, had Van der Tak van de toegezegde ton al een bedrag van 40.000 euro laten overmaken aan de Kwekers. De gemeenteraad van Westland was hiervan niet op de hoogte en eiste dat het voorschot zou worden teruggehaald door het college van B en W. Kwekers in de Kunst deed dat niet, sterker nog: de organisatie verlangde dat de resterende 60.000 euro alsnog zou worden uitbetaald.

De Haagse rechtbank oordeelde afgelopen december dat de toezegging van de ex-burgemeester, gedaan in een mailbericht van 18 september 2017, als een bestuursrechtelijk besluit kan worden gekwalificeerd. Dat later ook de rest van het college van B en W met de toezegging instemde, wordt als een "ten overvloede" bestempeld. Het onderwerp was vóór 18 september al twee maal in het college besproken.

Bij de behandeling van deze zaak op 31 oktober vorig jaar bracht de gemeente ten overstaan van de rechtbank nog een 'offerte' ter sprake. Die ging over een budget van circa 100.000 euro ten behoeve van het programma bij de opening van het World Horti Center in maart 2018. De rechtbank zag geen aanleiding om dat stuk nog te gaan bestuderen. Als dat document in dit bestek van belang zou zijn geweest, had de gemeente dit al veel eerder in het geding moeten brengen. Daarom liet de rechtbank die kostenopstelling helemaal buiten beschouwing in haar uitspraak.

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank zijn de twee partijen met elkaar in gesprek gegaan en is er nu overeenstemming over een oplossing bereikt. De gemeente betaalt aan Kwekers in de Kunst een bedrag van 45.000 euro, bovenop het in 2017 beschikbaar gestelde bedrag van 40.000 euro. Als tegenprestatie verzorgt Kwekers in de Kunst een tweetal voorstellingen. Kaarten hiervoor worden door de gemeente Westland aan nader te bepalen groepen uit de samenleving beschikbaar gesteld.

Locatie

Op verzoek van de gemeente Westland vinden de voorstellingen plaats in een theater in Den Haag. Gevraagd naar het motief daarvoor, laat de gemeente aan de WOS weten: "Dat is om praktische redenen: Kwekers in de kunst heeft zijn thuisbasis nu in Den Haag." Kwekers in de Kunst bevestigt, dat het idee vanuit Westland kwam.

Categorieen:
Westland Politiek