Archief
WOS

WOS

Duingebied tussen Monster en Kijkduin nu vrij toegankelijk

De duinen tussen Molenslag in Monster en Kijkduin zijn vanaf nu toegankelijk voor voetgangers. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft het prikkeldraad daar weggehaald en de oude verbodsborden worden vervangen door nieuwe borden met de tekst 'Kwetsbaar duingebied, ga er respectvol mee om'.

Die beslissing kon worden genomen nu de waterveiligheid van de duinen in dit gebied sterk is toegenomen. Dat is gebeurd sinds de de kustversterking, de Zandmotor en de aanleg van de natuurcompensatie voor de Tweede Maasvlakte. Delfland geeft de wind en het zand zoveel mogelijk de ruimte om de kust op sterkte te houden en op natuurlijke manier te laten aangroeien.

Dat de duinen nu vrij toegankelijk zijn, betekent overigens niet dat iedereen alles kan doen en laten. Honden moeten bijvoorbeeld worden aangelijnd en open vuur of barbecueën is vanwege brandgevaar verboden. Ook mag je niet met een voertuig de duinen in. Omdat er geen afvalbakken staan, wordt bezoekers gevraagd het afval daar niet te laten liggen.

Bij drukbezochte gebieden blijft de afrastering nabij het strand gehandhaafd: ter hoogte van Scheveningen (Zwarte Pad), Kijkduin, Ter Heijde en bij de strandopgangen. Bij veelvuldige betreding van het duin kan schade aan helmbeplanting en het duin ontstaan.

Categorieen:
MonsterCultuur