Archief
WOS

WOS

Onbegrip en onrust in Poeldijk door bewoners Perspektief

Winkeliersvereniging O.K.E. in Poeldijk heeft genoeg van de overlast die sommige bewoners van Perspektief in het dorp veroorzaken. Na openbaar dronkenschap, bedreigingen en lekgestoken banden is de maat vol. "We willen de veiligheid en gezelligheid terug in het dorp", aldus Henk Doornekamp, voorzitter van de vereniging.

Perspektief is een regionale organisatie die zich richt op mensen die dakloos zijn en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke problemen. Die mensen zijn gehuisvest in woonhotel Wittebrug in Poeldijk. Ook hebben er afgelopen tijd mensen gewoond in het Gantelhof.Het plaatsen van 'Perspektievelingen' in het Gantelhof heeft voor verbazing gezorgd bij de ondernemers. "Er waren Poeldijkers die het gebouw wilde kopen van Pieter van Foreest, om er aanleunwoningen voor ouderen van te maken, maar de gemeente heeft dit tegengehouden." Ook de onduidelijkheid over hoe lang er nog vergunningen worden verstrekt voor het woonhotel zorgt voor onzekerheid in het dorp.

Voor de ondernemers was de overlast en de onduidelijkheid aanleiding om een brandbrief te sturen naar het college van B en W. "Wij zijn er van overtuigd dat Perspektief echt wel zijn best doet, maar we denken dat zij niet in zo'n klein dorp met zoveel bewoners zou moeten zitten. In een dorp als Naaldwijk is veel meer te doen, daar zouden ze meer op hun plek zitten."

Maar, niet alle bewoners van Wittebrug hoeven van Doornekamp weg. "Een aantal van die mensen is ook welkom, want die mensen moeten ook een kans krijgen om terug te keren in de maatschappij. Maar niet op deze manier." Naar schatting van de ondernemer wonen er in Poeldijk zo'n 30 tot 45 'Perspektievelingen'.Burgemeester Bouke Arends en zorgwethouder Piet Vreugdenhil zijn in gesprek geweest met Perspektief om naar een oplossing te zoeken. Tijdens dat gesprek is volgens de burgemeester afgesproken dat er meer communicatie moet zijn tussen de stichting, gemeente, ondernemers en de wijkagent. Ook wordt er gekeken naar een alcoholverbod op straat. Perspektief is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet van de mogelijkheid tot reageren gebruik gemaakt.