Archief
Ceciel Sillevis

Ceciel Sillevis

Boekje over geschiedenis A4 gepresenteerd

Op het Midden-Delfland Congres in Theater Koningshof in Maassluis heeft voorzitter Koos Karssen van de Midden Delfland Vereniging donderdag het boek Polderen over de A4 in Midden-Delfland overhandigd aan burgemeester Arnoud Rodenburg uit de gelijknamige gemeente.

Voor de aanleg van dit 7 km lange wegdek werd al gesproken sinds de jaren '50. Vele natuurverenigingen hebben geprobeerd om de weg tegen te houden, maar door overleg is er een compromis bereikt. De weg moest zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de natuur.

Er werd gekozen voor een verdiepte ligging, deels in een tunnel. Ook zijn er geluidsabsorberende wanden gekomen. Daarnaast is via afspraken een impuls gegeven aan het gebied. Denk daarbij aan extra recreatieve routes, sanering van glazen kassen voor meer openheid, agrarisch natuurbeheer en weidevogelbescherming door het oprichten van Weidevogelpact en het stimuleren van duurzaam boeren.

Het boekje is een beschrijving over hoe er is samengewerkt en hoe dat ook in de toekomst het beste kan.

Tijdens het congres verklaarden bestuurders van omliggende steden dat zij het Midden-Delflandgebied willen 'adopteren'. Zij willen het gebied groen en open houden en daarmee verder gaan dan alleen de aanwijzing van Midden-Delfland als Bijzonder Provinciaal Landschap.