Archief

Dertien zienswijzen 'Honderdland' niet bij juiste loket beland

Er komt begin volgende week een extra hoorzitting over het bestemmingsplan '1e herziening Honderdland fase 2'. De reden is dat er in het Westlandse gemeentekantoor dertien zienswijzen in een verkeerde map terecht waren gekomen. Sommige raadsleden hoorden pas dinsdagavond bij het begin van de hoorzitting wat er mis was gegaan.

De zaak is uitgekomen doordat er mensen bij de gemeente aan de bel gingen trekken met de klacht dat hun tijdig ingediende zienswijzen niet waren behandeld. Wethouder Cobie Gardien baalt enorm van de ambtelijke fout: "Suffiger kun je het je bijna niet voorstellen. Die dertien zienswijzen zijn op miraculeuze wijze tussen de wal en het schip terechtgekomen", biechtte zij op.Er heeft volgens Gardien onlangs een organisatiewijziging plaatsgevonden, waarbij bepaalde administratieve processen zijn veranderd. Normaal gesproken stuurt de griffie binnengekomen zienswijzen direct door naar de betreffende ambtelijke afdeling. De in digitaal opzicht verdwaalde zienswijzen zaten nu niet in een map die door de behandelend ambtenaar wordt beheerd.

Geheime raadsvergadering

Het bestemmingsplan '1e herziening Honderdland fase 2' is het spraakmakende plan dat in de afgelopen zomervakantie in een geheime raadsvergadering is vastgesteld. Doel van deze herziening is "om eventuele - onbedoelde - ongebreidelde mogelijkheden tot het realiseren van logiesgebouwen te voorkomen" (of in de volksmond: een reeks 'Polenhotels').

De hoorzitting van deze dinsdagavond was nu gebaseerd op twee zienswijzen die feitelijk al vóór de inzageperiode van het bestemmingsplan waren ingediend: eentje van de oorspronkelijke initiatiefnemer voor een arbeidsmigrantenhotel (Westbrick) en eentje van de Maasdijkse Belangen Vereniging (MBV). Die voorlopige zienswijze van de MBV was tijdig gevolgd door een definitieve, maar deze was medio januari in de eerdergenoemde verkeerde map terechtgekomen. "Ik hoop dat dit echt de allerlaatste keer is, want dit is echt... niet fraai", aldus wethouder Gardien.

Weer nieuw hotelplan

Overigens kwam Gardien in de aansluitende commissievergadering met de mededeling dat zich opnieuw een initiatiefnemer bij de gemeente heeft gemeld, die een arbeidsmigrantenhotel wil vestigen op Honderdland. Er is nu nog sprake van vooroverleg, want een concreet plan moet nog worden ingediend. Gardien zei, dat ze dit nu toch al heeft gemeld, omdat zij niet het verwijt wil krijgen informatie achter te houden.