Archief
Ed de Vries

Ed de Vries

Oppervlakte glastuinbouw in Westland stabiel

Westland telt momenteel 587 glastuinbouwbedrijven die samen over bijna 2.300 hectare beteelbare oppervlakte beschikken. Dit betekent dat het zogeheten areaal in het afgelopen jaar nagenoeg gelijk is gebleven Feitelijk kwam er twee hectare bij: van 2.295 naar 2.297 hectare. Dat meldde maandagavond een woordvoerder van de gemeente Westland in een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden.

Anders dan veel Westlanders veronderstellen, is de oppervlakte van de groenteteelt in onze regio stijgende. Afgelopen jaar was er een toename van 5,5 procent tot 1.048 hectare. In vergelijking met tien jaar geleden is er zelfs sprake van een stijging van 13,8 procent. Bij de teelt van bloemen was er in het afgelopen jaar sprake van een lichte stijging (3,4 procent) tot 548 hectare, maar is de teeltoppervlakte de afgelopen tien jaar ruim een kwart geslonken. De plantenteelt is in die periode gekrompen met iets meer dan 11 procent, tot nu 554 hectare.Modernisering

Voorzitter Cees Veerman van de Coalitie HOT, een uitvoeringsorganisatie van Greenport Nederland, wees op de noodzaak van modernisering (en tegelijkertijd verduurzaming) van de tuinbouw. Echter, veel kleine tuinders zijn in het geheel niet met de wat verdere toekomst bezig. Ook kan het zijn dat zij bewust de kat uit de boom kijken.

De modernisering van de tuinbouw gaat volgens hem niet snel genoeg. Van het totale glasareaal is twee derde nog uit de vorige eeuw. "Alles van vóór 1998 is niet meer geschikt voor rendabele investeringen", stelde Veerman. Op een totaal van de bijna 2.300 hectare in Westland zou per jaar circa 153 hectare vernieuwing nodig zijn. In de afgelopen twee jaar ging het in de praktijk slechts om respectievelijk 45 en 43 hectare.

Het Ontwikkelingsbedrijf HOT West-Holland is, onder leiding van Rob van den Ende, bezig met bevordering van de herstructurering in de tuinbouw. Het in de loop van 2016 opgerichte bedrijf heeft tot dusver 81 locaties (590 hectare) onderzocht en de bereidheid van de betrokken eigenaren gepeild. Op 68 percelen (108 hectare) zijn biedingen uitgebracht, die volgens Van den Ende steevast boven de taxatiewaarde liggen. Het bedrijf heeft er tot dusver pas 21 (50 hectare) kunnen aankopen.

In een aantal gevallen wordt de aankoop gehinderd doordat percelen verhuurd zijn. In andere gevallen wil de tuinder uiteindelijk toch voorlopig blijven zitten waar hij zit, bijvoorbeeld omdat een vervangend huis in het dorp relatief duur is. Overigens is 75 procent van de tuinbouwondernemers ouder dan 55 jaar en zonder opvolger. Dat biedt volgens de nieuwe burgemeester perspectief, zo bleek tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Categorieen:
Westland Politiek