Archief
Bas Booister

Bas Booister

Voor Bouke Arends is glas Westlandse tuinbouw halfvol

De nieuwe burgemeester van Westland, Bouke Arends, besteedde in zijn nieuwjaarstoespraak onder meer aandacht aan veranderingen in de glastuinbouw. Hoewel de huidige doelstelling van het herstructureren van vijftig hectare glas per jaar niet wordt gehaald, zijn er wel degelijk kansen voor de toekomst met betrekking tot overnames en schaalvergroting. Deze kansen zullen zich voornamelijk voordoen bij tuinders die 55-plusser zijn en geen opvolger hebben voor hun bedrijven.

Naast het toekomstperspectief voor de tuinbouw ziet Arends ook de onderlinge verbondenheid in de gemeente als een positief aspect van zijn nieuwe werkgebied. Zo looft hij de verdubbeling van het aantal deelnemers van de week van de mantelzorg in 2018 tot ruim zevenhonderd, als reactie op de mantelzorgwaardering die in 2017 een permanente voorziening is geworden in Westland.

Ook op het gebied van veiligheid hebben Westlanders niets te klagen. Het aantal woninginbraken is ten opzichte van 2017 met 31 procent gedaald en 'slechts' 28,2 procent van de Westlanders voelt zich wel eens onveilig. Dit kon volgens Arends niet gebeuren zonder de betrokkenheid van de buurtpreventie.

Tevens viel hem op dat de raad en het college dicht bij de inwoners staan. "Fracties die op pad gaan in dorpen, burgerkantoren, collegespreekuren: stuk voor stuk goede initiatieven", aldus Arends.

De burgemeester meldde verder dat het inwoneraantal van Westland afgelopen jaar met 1.248 is gestegen naar 108.740.

Categorieen:
Westland Politiek