Archief
Karin Poldervaart

Karin Poldervaart

De Nashvilleverklaring gaat ook aan onze regio niet voorbij

De Nashvilleverklaring, opgesteld en ondersteund door voornamelijk orthodoxe christenen, gaat ook aan onze regio niet voorbij. Diverse (oud-)voorgangers in Westland hebben hun handtekening gezet onder het document, waarin homoseksualiteit en transgenderisme worden afgekeurd. Maar er is ook een ander geluid te horen, bijvoorbeeld bij (een deel van) de Protestantse Gemeente Maassluis.

Zo stelt dominee Gerrit van Dijk, die voorgaat in de wijkgemeente Koningshof, dat het goed zou zijn om het eerder georganiseerde initiatief Roze Viering Maassluis een vervolg te geven. "Al was het alleen maar om duidelijk te maken dat er ook kerken zijn die van harte ruimte maken voor liefde tussen mensen", schrijft Van Dijk op zijn Facebookpagina.

De Roze Viering Maassluis is tweemaal eerder gehouden. Een keer in 2016 in de Koningshof, waarbij een aantal sprekers een persoonlijk verhaal vertelde en een keer in 2017 in kerkgebouw Het Kompas waar ook het Transgenderkoor uit Rotterdam kwam optreden.

De Nashville-verklaring en de steun daarvoor in Westland is voor GemeenteBelang Westland reden om in de raadsvergadering van 22 januari een motie in te dienen. Daarin wordt college en raad opgeroepen zich tegen de verklaring uit te spreken en dit bij de rijksoverheid kenbaar te maken. Volgens raadslid Mireille van der Stelt hebben raad en college zich altijd positief uitgelaten richting de LHTB-gemeenschap en is een duidelijk signaal naar de Westlanders noodzakelijk.

De fracties van D66 en GroenLinks hebben inmiddels B en W gevraagd in zijn geheel maar ook individueel afstand te nemen van de verklaring. Ze vinden dat nodig omdat ChristenUnie-SGP deel uitmaakt van het huidige college en SGP-voorman Van der Staaij een van de ondertekenaars is.