Archief
ruiterpad bij het Kraaiennest - foto WOS Media

ruiterpad bij het Kraaiennest - foto WOS Media

18 kilometer nieuwe ruiterpaden in Midden-Delfland

In Midden-Delfland is begonnen met de aanleg van 18 kilometer aan extra ruiterpaden en -sporen. De paden liggen verspreid door de gemeente, onder meer langs de nieuwe A4 en bij het Kraaiennest op de grens met De Lier.

In juli zijn de paden klaar voor gebruik. Informatieborden en een folder met kaart van de routes volgen in september. Het Recreatieschap Midden-Delfland is belast met de aanleg, de nieuwe Stichting Men- en ruiterpaden Midden-Delfland zal een rol bij het beheer spelen.

In ruil voor de aanleg van de verlengde A4 tussen Delft en Schiedam heeft de provincie Zuid-Holland geld beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld het ruiterpadenproject. Overigens zijn ruiterpaden in Midden-Delfland niet nieuw. In buurgemeente Westland wel, daar is het eerste ruiterpad pas in maart geopend.