Archief
Ulbe Spaans

Ulbe Spaans

GroenLinks Westland ziet niets in hoofdlijn akkoord

GroenLinks Westland gaat geen punten aanleveren voor de mogelijke coalitie. De fracties die tijdens de onderhandeling voor een nieuwe coalitie in de gemeente Westland niet aan tafel zitten, zijn gevraagd om vijf punten aan te leveren die zij graag terugzien in het akkoord. Doel hiervan is om een zo breed mogelijk akkoord te maken. GroenLinks Westland wijst dit verzoek nu af. "Wij zijn er niet op uit om puntjes binnen te halen", zegt fractievoorzitter Ulbe Spaans. Ook zou het aanleveren van punten volgens Spaans 'afbreuk doen aan de samenhang van ons programma'.

Naast GroenLinks ziet Westland Verstandig ook niet zoveel in het aanleveren van punten. Fractievoorzitter Peter Duijsens laat in een brief aan de informateurs weten: "Nu dan onze 5 punten. Eerder stuurde ik al een kort bericht dat ongetwijfeld niets zal gebeuren met onze punten. Ook mogelijk is het dat gezegd wordt dat deze toch al verwerkt zouden zijn."

Volgens Westland Verstandig is het formatieproces alles behalve transparant. "Tot nog toe gebeurt alles niet transparant, wordt er gestuurd in bepaalde richtingen en nog erger er wordt (weer) vals gespeeld", schrijft Duijsens. De fractievoorzitter van Westland Verstandig stoort zich met name aan de manier waarop het CDA tijdens de coalitieonderhandelingen bezig is. Hij neemt het CDA kwalijk, dat deze niet het gesprek is aangegaan met zijn partij, die bij de verkiezingen als één na de grootste uit de bus is gekomen. Duijsens betichtte de christendemocraten eerder al van een achterbakse wijze van handelen.

Gemeentebelang Westland heeft wel vijf punten ingediend, maar de partij twijfelt aan de bestuurlijke continuïteit in Westland. In een brief naar de informateurs is te lezen dat GBW verwacht dat er in het nieuwe college van B en W uitsluitend nieuwe wethouders zullen komen. "We vragen ons af of de aanstaande partners zich voldoende realiseren, dat de selectie (van coalitiepartijen - red.) inhoudt dat een volledig nieuw college van B en W zal aantreden, waarmee de bestuurlijke continuïteit van Westland in de waagschaal wordt gesteld", aldus GBW. Gemeentebelang Westland pleit daarom voor een kenniscollege waarbij de wethouder een geschoolde deskundige is op het gebied van hun portefeuille. Bijvoorbeeld een ondernemer op de portefeuille Economie.

De PvdA laat weten 'puntsgewijs' hun voorstellen kenbaar gemaakt te hebben. "Wij hebben in een reply gereageerd op de mail van de informateurs", aldus fractievoorzitter Nico de Gier. Ook D66 geeft aan 5 punten in te sturen. De onderhandelingsgesprekken tussen van CDA Westland, LPF Westland, VVD Westland en ChristenUnie-SGP over de vorming van een nieuwe coalitie verlopen voorspoedig. Volgens de informateurs Martin Buitelaar en John Witkamp komt er waarschijnlijk over twee weken een akkoord op hoofdlijnen.

Categorieen:
Westland Politiek