Archief

Buitelaar en Witkamp informateurs voor nieuwe coalitie in Westland

Martin Buitelaar en John Witkamp gaan aan de slag als informateurs voor een coalitie van CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP in de gemeente Westland. Buitelaar is oud-fractievoorzitter van het CDA en het blijvende raadslid Witkamp is oud-fractievoorzitter van de LPF.

Dit is maandagavond bekendgemaakt door fractiewoordvoerder Piet Vreugdenhil van het CDA tijdens een extra raadsvergadering over het eindverslag van de verkenners Koos Karssen en Matthé Elema. Tijdens deze vergadering bleek er vooral veel pijn te zitten bij Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland (GBW).

In een uitvoerig betoog bestempelde voorman Peter Duijsens van Westland Verstandig de verkenning als "een door het CDA georkestreerde farce". Hij nam het CDA kwalijk, dat deze niet het gesprek is aangegaan met zijn partij, die bij de verkiezingen als één na de grootste uit de bus is gekomen. Duijsens betichtte de christendemocraten van een achterbakse wijze van handelen.

Verkenner Karssen wees er op, dat alle partijen het verslag van hun gesprek met de verkenners in concept hadden ontvangen om het te controleren. "U mag strepen wat u wilt", werd daarbij nog aangegeven. Het eindverslag is daarmee dus een weergave van de door partijen akkoord bevonden gespreksverslagen, verklaarde Karssen.

Afgedankt

GBW-voorman Remmert Keizer maakte duidelijk, dat hij zich afgedankt voelt door het CDA. Hij had een andere opstelling van de christendemocraten verwacht nadat er talrijke jaren goed is samengewerkt in opeenvolgende coalities, zeker ook die van de periode 2014-2018. Het zit Keizer nog steeds dwars, dat het CDA - bij monde van aanvoerder Piet Vreugdenhil - te kennen heeft gegeven, dat de chemie tussen GBW en zijn partij verdwenen lijkt te zijn. In zijn reactie stelde Vreugdenhil: "Een coalitie is altijd een verstandshuwelijk. Je maakt voor vier jaar een contract. Natuurlijk is het 't mooist als je 'echt van elkaar houdt', maar dat hoeft niet", aldus Vreugdenhil.

De CDA-voorman wees er op, dat LPF winst heeft geboekt bij de verkiezingen, wat tot uiting kwam in een extra zetel. Hij herinnerde eraan, dat de LPF zich vier jaar geleden gepasseerd voelde in de coalitievorming. "Nu hebben wij ongelooflijk veel vertrouwen in LPF", beleed Vreugdenhil.

LPF-fractievoorzitter Dave van der Meer weersprak de kritiek, dat zijn partij honger heeft "naar het pluche". "Dat is voor ons geen doel, maar een middel", aldus Van der Meer. Hij bracht in herinnering dat de LPF een voorkeur had voor een coalitie van de drie lokale partijen. "Wij hebben op 25 maart met die lokale partijen bij elkaar gezeten. Als daaruit geen overeenstemming met z'n drieën komt, kies je als partij voor het eigen belang. Wij gaan het nu op de inhoud proberen en iedereen weet waar wij voor staan. (...) Er moet een bezem doorheen", aldus Van der Meer.

Categorieen:
Westland Politiek