Archief

GBW uit zorgen over bestuurlijke continuïteit in Westland

De fractie van GemeenteBelang Westland (GBW) maakt zich zorgen over de bestuurlijke continuïteit van Westland. GBW verwacht dat er in het nieuwe college van B en W uitsluitend nieuwe wethouders zullen komen, zo heeft deze fractie donderdag onder de aandacht van de informateurs Buitelaar en Witkamp gebracht.

Als de beoogde coalitie van CDA, LPF, VVD en ChristenUnie-SGP tot stand komt, zullen er in elk geval opvolgers moeten komen voor de CDA-wethouders Duijvestijn en De Goeij (die hun terugtreden al eerder hebben aangekondigd) en de GBW-wethouders Meijer en Rijneveen, omdat hun partij dan geen deel uitmaakt van de coalitie.

Over de positie van VVD-wethouder Ouwendijk zegt GBW niets in haar brief aan de informateurs. Feit is, dat beoogd coalitiepartner LPF medio september jl. het aftreden van Ouwendijk heeft willen bewerkstelligen met een motie. "De motie is niet omdat wij een hekel hebben aan de heer Ouwendijk, het is meer een barmhartige motie om hem uit zijn lijden te verlossen", sprak LPF-woordvoerder Witkamp destijds.

"In alle gemoede vragen wij ons af of de aanstaande partners zich voldoende realiseren, dat de selectie (van coalitiepartijen - red.) inhoudt dat een volledig nieuw college van B en W zal aantreden, waarmee de bestuurlijke continuïteit van Westland in de waagschaal wordt gesteld", aldus GBW.

Daarom pleit deze fractie voor het samenstellen van een zogeheten kenniscollege. "In een kenniscollege zijn de wethouders door de praktijk geschoolde deskundigen op het gebied van hun portefeuille. Bijvoorbeeld een ondernemer op de portefeuille Economie", verklaart GBW in de vijf bladzijden tellende brief met wensen voor het beoogde hoofdlijnenakkoord.

Categorieen:
Westland Politiek