Archief

Gemeente verbaasd over toegangsverbod balkons Da Costaflat

De gemeente Maassluis begrijpt eigenlijk niet goed, waarom de balkons van de Da Costaflat tot verboden gebied zijn bestempeld door de beheermaatschappij. Die vaardigde op 16 februari zo'n verbod uit wegens mogelijk instortingsgevaar van dit appartementencomplex aan het Da Costaplein.

Balkons kwamen landelijk in de aandacht te staan, nadat in 2011 in Leeuwarden een galerijvloer was ingestort. Door de rijksoverheid is daarna een onderzoeksplicht ingesteld naar de constructieve veiligheid van galerij- en balkonvloeren. Deze plicht is aan de eigenaren van de desbetreffende panden opgelegd.

Door Bouw- en woningtoezicht van de gemeente Maassluis is in januari 2016 een inspectieronde gedaan in de stad. Daarna hebben de eigenaren van panden die hiervoor in aanmerking kwamen op 12 februari 2016 een schrijven van de gemeente ontvangen met het advies om:

• de gebouwen te inventariseren op de aanwezigheid van risico's voor wat betreft de galerijvloeren;

• vervolgens deze galerijvloeren te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige als er risico's aanwezig zijn;

• maatregelen te nemen als blijkt dat de veiligheid onvoldoende is.

'Ondersteunde balkons'

De Vereniging van Eigenaren (VvE) van de balkons van de Da Costaflat heeft geen schrijven van de gemeente gekregen, omdat de constructie van de balkons niet aan de criteria voldoet om aangeschreven te worden. "De balkons van de Da Costaflat zijn namelijk geen zogeheten uitkragende balkons maar worden ondersteund door een console", aldus de gemeente.

Niettemin heeft de VvE van de Da Costaflat in februari dit jaar op eigen initiatief een onderzoek laten uitvoeren en hieruit de conclusie getrokken dat de balkons per direct afgesloten dienen te worden. Momenteel is de constructeur van de gemeente Maassluis nog in overleg met de VvE Da Costaplein en hun constructeur of alle voorgestelde maatregelen wel nodig zijn, zo meldt het college van B en W aan de gemeenteraad.

Categorieen:
Maassluis Algemeen