Archief

NAM: Bezwaarschrift tegen stopzetten gaswinning Maasdijk en Monster

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gasproductie uit de velden 'Maasdijk' en 'Monster' stil te leggen. Dat zegt een woordvoerster desgevraagd tegen WOS Media. Parallel aan die procedure is ook een nieuw winningsplan voor de betrokken velden ingediend, voor de komende tien jaar.

Volgens het SodM werd op de twee locaties meer gas geproduceerd dan volgens het huidige winningsplan is toegestaan. De NAM is het hier echter niet mee eens, omdat er discussie is over de wijze waarop het totale productievolume berekend moet worden. Het instemmingsbesluit van de minister, horend bij het winningsplan, wordt door SodM anders geïnterpreteerd dan door de NAM.

Met het bezwaarschrift hoopt de NAM te bereiken, dat het in Maasdijk en Monster over enige tijd weer gas mag winnen. Ondertussen is dus ook al een nieuw winningsplan ingediend bij onder meer het ministerie van Economische Zaken (waar SodM onder valt), provincie, gemeente en hoogheemraadschap. In dit plan is een nieuw verschil van interpretatie niet mogelijk.

SodM heeft positief op dit plan gereageerd. Het in werking treden van dit nieuwe winningsplan kan echter nog wel een groot aantal maanden duren.

Categorieen:
Monster Maasdijk Algemeen