Archief

Politiek aan zet over kruising Veilingroute/Wippolderlaan

Gaat de Wippolderlaan straks met een viaduct over de Veilingroute heen of komt er een verdiept aangelegde kruising? Daarover mogen onder meer de betrokken gemeenteraden binnenkort beslissen. Voor de reconstructie van de weg liggen niet één, maar twee plannen op tafel, omdat een groep burgers uit de Zwethzone vreest voor de gevolgen van het gebied als het oorspronkelijke plan wordt uitgevoerd.

De Wippolderlaan wordt tussen de Veilingroute en de Laan van Wateringse Veld verbreed van 2 x 2 naar 2 x 3 rijbanen. In het plan van 2016 staat tevens, dat de twee kruisingen verhoogd worden aangelegd. Dit leverde echter weerstand op van de bewonersgroep. Zij zijn bang dat het huidige plan van de provincie meer herrie oplevert en dat (een deel van) het natuurgebied Zwethzone tussen Wateringen en Den Hoorn hierdoor verdwijnt.

De afgelopen periode hebben de bewoners een eigen variant, de zogenoemde Westlandvariant, uitgewerkt. Het plan omvat verdiept aangelegde kruisingen, behoud van het bestaande geluidsscherm tussen de Zwethzone en de N211 en verbreding van de Wippolderlaan aan de noordkant, waardoor de Zwethzone behouden blijft. Deze variant blijkt technisch haalbaar.

"Er ligt nu een rapport waarin beide varianten goed zijn uitgewerkt. Nu is het aan de bestuurders om een goede afweging te maken", zegt Hans Boot namens het bewonersinitiatief. Wanneer de gemeenteraden spreken over de Wippolderlaan is nog niet duidelijk. Eerst wordt op 19 april in Wateringen een informatieavond gehouden voor bewoners, waarin een toelichting wordt gegeven op de onderzoeksresultaten.

Categorieen:
Wateringen Politiek