Archief
Dennis van Schie

Dennis van Schie

Gebiedscommissie wil vasthouden aan oorspronkelijk plan voor Bonnenpolder

De gebiedscommissie van Hoek van Holland heeft het liefst, dat de gemeente Rotterdam het oorspronkelijke plan voor de ontwikkeling van Oranjebonnen uitvoert. De commissie verkiest dat unaniem boven het plan voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder, zo bleek donderdagavond tijdens de vergadering in gebouw De Hoekstee.

De commissie meent, dat de Hoekse bevolking er recht op heeft dat toegezegde gelden worden veiliggesteld. Zij wil verder compensatie voor het fijnstof van de intensieve scheepvaart, de grote CO2-uitstoot en de intensieve overslag van erts uit de haven en verder ook uitvoering van de beloofde natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Natuurbegraafplaats

Aanleiding voor het vastleggen van deze wens is het bij de gemeente Rotterdam ingediende plan voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in een deel van de Bonnenpolder. Als bij de gemeente de wil écht aanwezig is om de (natuur)waarden van de Bonnenpolder voor de bevolking van Hoek van Holland te behouden, hoeft het plan voor de natuurbegraafplaats niet te worden uitgevoerd, zo meent de gebiedscommissie.

Indien dat niet het geval is, ziet de gebiedscommissie een ontwerp-bestemmingsplan gebaseerd op die natuurbegraafplaats graag voor advisering tegemoet. Maar daarbij wordt er direct op gewezen, dat uit een recente enquête is gebleken, dat circa tweederde van de Hoekenezen het plan voor de natuurbegraafplaats niet ziet zitten.

Volgens de (ambtelijke) visie van de gemeente leidt het voorstel van Natuurbegraven Nederland, het Zuid-Hollands Landschap en Natuurmonumenten tot vergroting van het recreatief gebruik van de polder. Een nieuw Rotterdams college van B en W zal na de gemeenteraadsverkiezingen een besluit moeten nemen over het advies van de gebiedscommissie.