Archief

'75.000 euro om De Waterman dit jaar open te houden'

B en W van Westland willen in totaal 75.000 euro uittrekken om zwembad De Waterman in Wateringen dit jaar nog open te houden. Hierover moet de gemeenteraad vrijdag een besluit nemen. Volgens het college is dit het maximumbedrag. Zodra er meer geld nodig is, zou het zwembad per direct moeten sluiten.

Tijdens de laatste begrotingsbehandeling was al aangekondigd, dat De Waterman ook dit jaar open zou kunnen blijven, mits er geen kostbare calamiteiten optreden. Daarvoor is op korte termijn wel geld nodig, omdat uiterlijk in april onderhoudswerkzaamheden moeten plaatsvinden. Omdat het zwembad dan nog niet open is en dus geen inkomsten kan genereren, moet dat komen uit subsidie. Overigens vloeit 25.000 euro weer terug naar de gemeente, via de huurconstructie.

"Dit laat onverlet dat zich in het badseizoen 2018 omstandigheden kunnen voordoen waardoor het noodzakelijk is De Waterman per direct te sluiten", aldus wethouder Ouwendijk in het raadsvoorstel. Hij spreekt dan bijvoorbeeld over onvoorziene kostbare calamiteiten die kunnen optreden die direct moeten worden opgelost, zoals het uitvallen van de warmtevoorziening of kapotte zandfilters. "Kostbare reparaties zijn niet zinvol, omdat bij ongewijzigde besluitvorming het zwembad eind 2018 sluit."

Het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad bepalen na de verkiezingen van 21 maart wat er na dit jaar met De Waterman gebeurt.