Archief

Minister Slob bezoekt WOS Media

Minister Slob van Onderwijs en Media heeft maandagmiddag streekomroep WOS Media bezocht. Hij deed dat in het kader van de vorming van streekomroepen en de financiering daarvan. De minister kreeg een rondleiding en werd ingelicht over de laatste stand van zaken op het gebied van lokale media.

Lokale omroepen proberen door middel van onderlinge samenwerkingen te professionaliseren, zodat ze voor de toekomst worden behouden en lokaal nieuws kunnen blijven verzorgen. Daarbij gaan diverse omroepen op in een nieuwe organisatie, zodat er meer slagkracht binnen de omroepen ontstaat.

De financiering van de omroepen wordt nu vaak grotendeels verzorgd door gemeenten, maar overkoepelende organisatie NLPO vindt de bedragen die hiermee gepaard gaan veelal te laag. De NLPO probeert dan ook extra financiering vanuit het rijk te krijgen.

Minister Slob vindt het belangrijk om de financieringskwestie serieus te nemen en er over in gesprek te blijven. Hij wijst er op dat diverse lokale partijen niets over lokale omroepen in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Marc Visch van de NLPO ziet in het bezoek aan de WOS een mooie start voor vervolggesprekken over financiering van streekomroepen.

WOS Media is van nature een streekomroep en dient daarmee als een goed voorbeeld. De zender is al jaren zendgemachtigde voor de gemeenten Westland, Midden-Delfland en Maassluis en zendt in de praktijk ook uit voor Hoek van Holland. De omroep weet met een beperkt aantal vaste krachten en een tientallen vrijwilligers nieuws, sport en evenementen uit de regio te verslaan op verschillende kanalen als radio, televisie en internet.