Archief
WOS Media

WOS Media

Nog steeds onduidelijkheid over toekomst Endeldijk 3

Er zouden zes appartementen in het herenhuis aan de Endeldijk 3 in Honselersdijk moeten komen, maar de kans van slagen is nog een vraagteken. Dat blijkt uit de beantwoording van het Westlandse college van B en W van vragen die door Westland Verstandig waren ingediend.

"De eigenaar geeft aan nog steeds doende te zijn met de herontwikkeling", laat wethouder Duijvestijn in een memo weten. "Deze ontwikkeling is echter lastig vanuit het oogpunt van haalbaarheid. Op dit moment wordt nog gezocht naar de meest passende invulling", voegt hij er aan toe.

'Beeldbepalend'

In politiek Westland zijn de laatste zeven jaar herhaaldelijk vragen over het lot van Endeldijk 3 gesteld. In juli 2010 klom de fractie van Progressief Westland in de pen naar aanleiding van de gepubliceerde aanvraag voor een sloopvergunning. De fractie stelde, dat dit pand van belangrijke cultuurhistorische waarde is. Het herenhuis, dat vlakbij de Rehobothkerk staat, is gebouwd in 1864 en werd "zeer beeldbepalend" genoemd.

Het college van B en W antwoordde destijds, dat het eerst onderzoek wilde doen naar de eventuele monumentale waarde van het pand. Het werd geen gemeentelijk monument, maar moest het doen met de kwalificatie 'karakteristiek'.

Appartementen

In november 2015 werd een nieuwe bestemming voor Endeldijk 3 wereldkundig gemaakt. Het herenhuis zou worden herontwikkeld tot zes sociale koopappartementen "in de karakteristieke stijl van het huidige gebouw". Dat bleek destijds uit een voorstel van B en W over het centrumplan voor Honselersdijk.Daarna bleef het opnieuw lange tijd stil. Medio februari jl. meldde de communicatiemanager van de ontwikkelaar desgevraagd aan WOS Media, dat aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning gewerkt wordt.