Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Meerderheid Hoekenezen tegen natuurbegraafplaats in Bonnenpolder

Het plan voor de aanleg van een natuurbegraafplaats in een deel van de Bonnenpolder wordt door een groot deel van de Hoekse bevolking onwenselijk gevonden. Uit een door de gebiedscommissie gehouden enquête is naar voren gekomen, dat 63 procent van de respondenten de komst onwenselijk vindt en daar bovenop is 4 procent het "een beetje oneens" met vestiging van een natuurbegraafplaats.

Bijna 20 procent van de deelnemers aan de enquête stemt in met het plan en een kleine 11 procent is het er een beetje mee eens. Circa 3 procent had geen mening. De uitkomsten van de bewonersenquête zijn donderdagavond bekendgemaakt tijdens de themabijeenkomst 'Natuur in de Bonnenpolder' in gebouw De Hoekstee.

De Hoekse gebiedscommissie heeft voor het eerst een digitale enquête gehouden onder de lokale bevolking. Van de 2.000 willekeurig benaderde Hoekenezen hebben er 437 de vragenlijst volledig ingevuld, een respons van 22 procent.Visie Rotterdam op het plan

Behalve de uitslagen van de enquête werd ook de visie van de gemeente Rotterdam op het plan 'Landschap en natuur in de Bonnen' gepresenteerd. Volgens de gemeente leidt dit voorstel van het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland tot vergroting van het recreatief gebruik van de polder.

"Het grootse en weidse karakter blijft behouden, maar met meer afwisselende natuur. Wel zijn onderzoeken naar (grond)water, waterkwaliteit en flora en fauna noodzakelijk", aldus Rotterdam.

De gemeente ziet als belangrijkste aandachtspunten: uitwerken van de visie naar een landschapsontwerp, in beeld brengen van de effecten van natuurbegraven, de financiële onderbouwing, het aantonen van de economische haalbaarheid en duidelijkheid over beheer en exploitatie van de natuurontwikkeling.

Het plan voor de Bonnenpolder staat op donderdag 15 maart op de agenda van de gebiedscommissie. Over het dan vast te stellen advies zal door het Rotterdamse college van B en W na de gemeenteraadsverkiezingen een besluit worden genomen.

Categorieen:
Algemeen