Archief
Signbiblio

Signbiblio

Meer dan de helft minder autodiefstallen

Het aantal diefstallen van auto's is in onze regio tussen 2010 en 2017 met meer dan de helft afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werden er 'slechts' 50 auto's gestolen: 30 in Westland en 20 in Maassluis. Zeven jaar eerder ging het om 125 gestolen auto's (Westland: 60, Maassluis: 55, Midden-Delfland: 10).

Onze regio volgt daarmee de landelijke trend. In 2017 werden 8.670 personenauto's gestolen, in 2010 waren dat er nog 14.450. In die periode nam het aantal auto's wel met 8 procent toe.

In Maassluis gold 2010 overigens als een uitzonderlijk jaar wat betreft het aantal autodiefstallen. In 2011 werden er nog maar 20 auto's gestolen, een aantal dat in de jaren vrij 'stabiel' is gebleven. In Westland is een dalende trend te zien. In Midden-Delfland werden tussen 2010 en 2014 jaarlijks 10 auto's weggenomen, de twee jaar daarna 5 en in 2017 voor het eerst 0.