Archief
Archief WOS Media

Archief WOS Media

Westlandse gemeenteraad zit met fruitmuur in de maag

Het is nog niet duidelijk wat de Westlandse gemeenteraad gaat besluiten over de ingepakte, scheve fruitmuur langs de Poeldijkseweg in Kwintsheul. Tijdens een dinsdagavond gehouden commissievergadering werd door meerdere fracties hardop gedacht aan slopen. Maar het gaat hier wel om een rijksmonument.

Echter, om met zekerheid de status van rijksmonument te kunnen behouden, zijn er tonnen meer nodig dan het bedrag dat het college van B en W heeft voorgesteld. Het college wil de muur gecontroleerd laten afbreken en weer met dezelfde stenen laten opbouwen. Dat kost 'slechts' een kwart miljoen euro. Het kan echter wel betekenen, dat dan de status van rijksmonument komt te vervallen en dat de gemeente zich een rechtszaak op de hals haalt.

Meerdere fracties denken eerder aan sloop van de zeer bouwvallige muur dan aan restauratie. "Als we de muur zouden slopen, staat daar dan een boete op?", vroeg VVD-woordvoerder Sander Zuyderwijk zich af. In antwoord hierop zei wethouder Peter Ouwendijk: "Een rijksmonument sloop je niet." Mocht een raadsmeerderheid dit toch willen, dan dient er in elk geval een sloopvergunning te worden aangevraagd. Het laat zich raden, dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed daar bezwaar tegen gaat maken.

Verder zei Ouwendijk desgevraagd, dat er weliswaar meerdere fruitmuren in Westland bewaard zijn gebleven, maar dat die allemaal eigendom zijn van particulieren. De gemeente heeft daarover dus geen zeggenschap.

Het kredietvoorstel komt aan de orde in een vergadering van een gemeenteraad op 23 januari.

Categorieen:
Westland Politiek