Archief

Van der Tak neemt uitspraak 'fake nieuws' niet terug

Burgemeester Sjaak van der Tak van Westland neemt zijn woorden over de berichtgeving van AD Westland niet terug. Hij blijft erbij dat de krant 'fake nieuws' heeft gebracht, al zegt hij daar nu wel over: "zo zwaar moet u het niet nemen". De band met de krant zou volgens hem weer goed zijn. Maar een excuus lijkt er niet van af te kunnen. Wel geeft hij toe, dat er op het gemeentehuis qua communicatie het een en ander fout is gegaan.

Het AD schreef dinsdag, net als de WOS, dat na de feestweek van 's-Gravenzande, ook het geluid op de andere feestweken na middernacht zachter moet. Bron was het feit dat een ambtenaar van de gemeente met meerdere feestorganisaties contact had gehad hierover en liet weten dat het geluid zachter moet. Dat was, naast de media, ook politieke partij LPF Westland ter ore gekomen. Die stelde er op haar beurt vragen over.

Dinsdag wilde de gemeente niet reageren op de vraag of er daadwerkelijk geminderd zou moeten worden met de muziek. Dat heeft te maken met het feit dat de LPF er al schriftelijke vragen over had gesteld. Het is dan gebruikelijk om eerst die vragen te beantwoorden en pas daarna de media hierover in te lichten. Wel zou een woordvoerder van de gemeente tegen het AD hebben gezegd, dat het geluid ook bij de andere feestwegen inderdaad zachter moet.

Online rel

In de nacht van dinsdag op woensdag noemde Van der Tak op Twitter het artikel van het AD over het terugschakelen van het volume op andere feestweken 'fake' nieuws. Het kwam hem op stevig commentaar te staan van de LPF. De schrijfster van het AD-artikel, Rianne de Zeeuw, stelt de volgende dag op Twitter: "Onze berichtgeving was op juiste bronnen gebaseerd. Geen nepnieuws dus."

De stand van zaken is, dat zolang er geen nieuwe rechtszaken gestart worden er geen aanpassing van het geluidsniveau bij de andere dorpsfeesten komt. Iets wat Van der Tak ook van harte ondersteunt: "Mochten bewoners hinder ondervinden, laat hen dan in overleg gaan met de organisatie om te komen tot een oplossing. De gemeente hecht groot belang aan ontmoeting en saamhorigheid. Onze feestweken moeten gezellig blijven!"