WOS
Archief

Ontwerp voor nieuwbouw Scouting Den Hoorn

Scouting Den Hoorn krijgt subsidie voor nieuwbouw

Scouting Den Hoorn kan een subsidie van 100.000 euro tegemoet zien van de gemeente Midden-Delfland voor nieuwbouw op het sportcomplex Den Hoorn. De commissieleden van alle partijen gingen akkoord met het voorstel van het college van B en W, waardoor het als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat.

De scouting moet de huidige locatie aan de Tanthofkade verlaten. Het clubgebouw staat op grond die in eigendom is van de St. Antonius & Corneliusparochie. Het kerkbestuur heeft aangegeven dat deze grond nodig is voor andere activiteiten, waaronder uitbreiding van de begraafplaats.

De kosten van het nieuwe gebouw bedragen in totaal 418.000 euro. Naast een gemeentelijke bijdrage van 100.000 euro, geeft de gemeente ook een garantstelling voor een geldlening van 211.000 euro.