WOS
Archief

Ontwerp voor nieuwbouw Scouting Den Hoorn 1

Crowdfunding voor botenloods Scouting Den Hoorn

Scouting Den Hoorn heeft nog 10.000 euro nodig om een nieuw clubgebouw te kunnen bouwen op het sportcomplex in Den Hoorn. Dat geld is nodig voor de bouw en inrichting van de botenloods. De vereniging is daarom een crowdfundingsactie begonnen.

De scouting moet de huidige locatie aan de Tanthofkade verlaten. Het clubgebouw staat op grond die in eigendom is van de St. Antonius & Corneliusparochie. Het kerkbestuur heeft aangegeven dat deze grond nodig is voor andere activiteiten, waaronder uitbreiding van de begraafplaats.

Scouting Den Hoorn had een totaalbedrag van 418.000 euro begroot voor de nieuwbouw. De gemeente Midden-Delfland zegde eerder al een subsidie van 100.000 euro en een garantstelling voor een geldlening van 211.000 euro toe. Ook op andere manieren was de scouting bezig om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Toch komt het nog 10.000 euro te kort voor de botenloods.

"'s Winters brengen de jongens en meisjes veel tijd door in de loods om ons varend materiaal te onderhouden, wat essentieel is om onze boten in goede conditie te houden", aldus het bestuur. "Het is dus belangrijk dat we er in de nieuwe botenloods weer jaren tegenaan kunnen."

Afgelopen vrijdag is de crowdfundingspagina online gegaan. Tot en met 29 juni kunnen mensen die Scouting Den Hoorn een warm hart toedragen geld storten. Maandag was al ruim 1.400 euro opgehaald.