Archief
ontwerp OD205 1

ontwerp OD205 1

Plan Elsenbos zet verbreding Elsenweg onder spanning

Het kan binnen de Westlandse gemeenteraad nog best spannend worden met betrekking tot de in economisch opzicht alom gewenste verbreding van de Burgemeester Elsenweg ten noorden van de kruising bij het Naaldwijkse Carlton Hotel. Dit heeft te maken met de weerstand van een aantal fracties ten aanzien van onderdelen van het bestemmingsplan Elsenbosch.

Als het plan Elsenbosch, bij de rotonde tegenover de Naaldwijkse meubelboulevard, niet doorgaat, levert dit direct een probleem op bij het kruispunt van de Burgemeester Elsenweg met de Dijkweg. Immers Elsenbosch is ontwikkeld om een oplossing te bieden voor het algemeen verlangde verdwijnen van de uitrit van het bloembollenbedrijf op de hoek van de Dijkweg. De nu beoogde ontsluitingsweg voor dat bedrijf, die leidt naar de rotonde bij de meubelboulevard, moet worden bekostigd uit het plan Elsenbosch. Dat plan omvat onder meer wooneenheden voor arbeidsmigranten, een fastfoodrestaurant en een tankstation.

Drie wethouders gooiden dinsdagavond tijdens een commissievergadering hun volle gewicht in de strijd om de aanwezige raadsleden positief te stemmen ten opzichte van Elsenbosch. De nu uitgewerkte plannen ter verbreding van de Burgemeester Elsenweg kunnen voor het grootste deel door de rijksoverheid via de provincie worden bekostigd. Volgens wethouder Meijer is er eigenlijk al te veel geduld van 'Den Haag' gevraagd, omdat er door de gemeente Westland al drie keer om uitstel van de indiening is gevraagd.Arbeidsmigranten


De meeste twijfel bij meerdere raadsfracties (waaronder coalitiepartij GBW) geldt de voorziene huisvesting van (maximaal) 320 arbeidsmigranten op de locatie Elsenbosch. Is daar nu wel echt behoefte aan?, was alom de vraag.

Wethouder Rijneveen wees daarentegen op aanhoudende geluiden vanuit de kring van uitzendbureaus dat er, mede in verband met de aantrekkende economie, een toenemende vraag is naar huisvesting voor arbeidsmigranten. "Pak deze mogelijkheid met beide handen aan, want er bestaat nu grote druk op huisvesting van arbeidsmigranten in de dorpen", hield Rijneveen de commissieleden voor.

"Maar er is onder de arbeidsmigranten zelf geen behoefte aan grootschalige huisvesting", stelde Bert Doelman van de LPF. Volgens Rijneveen komt er dan ook geen groot hotel, maar gaat het om twee, drie of zelfs vier kleinere, vriendelijker ogende wooneenheden.

Het bestemmingsplan Elsenbosch wordt op 18 april in de gemeenteraadsvergadering behandeld.