Archief

Herbenoeming burgemeester Rodenburg officieel

Arnoud Rodenburg is vanaf 1 juli nog eens zes jaar burgemeester van Midden-Delfland. Dat besluit heeft koning Willem-Alexander deze week genomen. Aan de herbenoeming ging een hoop gedoe vooraf.

De herbenoeming van Rodenburg was onderwerp van een gemeenteraadsvergadering op 26 januari. Voorafgaand aan die vergadering stemden raadsleden in beslotenheid hierover. Een meerderheid van de raad stemde tegen een derde termijn. Van de tegenstemmers kwam een deel ook uit de twee coalitiepartijen CDA en OGP. Fractievoorzitters Ivan Trouwborst (OGP) en Kees van der Vaart (CDA) gaven later voor de WOS-camera aan, dat dit niet de bedoeling was. Van der Vaart stapte vanwege dit debacle later ook op.

Inwoners van Midden-Delfland waren het niet eens met de beslissing en startten een petitie voor behoud van hun burgemeester. De voltallige gemeenteraad werd door commissaris van de Koning Jaap Smit op het matje geroepen. Uit dat gesprek bleek dat de gemeenteraad Rodenburg toch wilde laten blijven als burgemeester.

De kwestie leidde wel tot een vertrouwensbreuk in de gemeenteraad. Er is door Rodenburg een buitenstaander ingeschakeld om uit deze impasse te komen. Hans Andersson is aan de slag gegaan als bemiddelaar en komt op korte termijn met een advies. Volgende week dinsdag is de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.