WOS
Archief

Bemiddelaar Midden-Delfland mikt op vier weken

De externe adviseur die het onderlinge vertrouwen binnen de gemeenteraad van Midden-Delfland moet herstellen, denkt vier weken nodig te hebben om tot een advies te komen. Dat heeft de gemeente maandagavond bekendgemaakt.

De rol van bemiddelaar wordt vervuld door Hans Andersson, die zeer ervaren is in politiek bestuurlijke vraagstukken, zo wordt gesteld. Afgelopen vrijdag en deze maandag voerde hij de eerste gesprekken met alle fractievoorzitters.

"De komende tijd vindt een nadere verdieping plaats met zowel de raadsleden als de collegeleden", aldus de gemeente. Andersson streeft er naar zijn aanbevelingen over vier weken te presenteren aan de fractievoorzitters en aan de gemeenteraad. "Tot die tijd worden over de inhoud en het verloop van de gesprekken geen mededelingen gedaan", wordt tot besluit meegedeeld.