WOS
Archief

Voorstellen FeVoWest in aantocht

De interimcommissie van de regionale voetbalorganisatie FeVoWest zal volgende week met voorstellen komen over de toekomst van dit orgaan. Die voorstellen worden besproken tijdens het eerstvolgende voorzittersoverleg, op 15 september a.s.Na het terugtreden van het voltallige bestuur nam de commissie, bestaande uit Wim Voois, Rien Mostert, Hans de Jager, Henk Stremmelaar en Leo van der Lans, de taak op zich om met plannen te komen. Het gaat daarbij onder meer om een formule voor het voortbestaan van het Westlands Elftal, de ondersteuning en facilitering van de aangesloten verenigingen en andere representatieve voetbalactiviteiten.Tijdens het voorzittersoverleg zal ook een verkiezingscommissie benoemd worden, die als taak heeft bestuurskandidaten te vinden. Er wordt naar gestreefd om tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 20 oktober een nieuw bestuur te presenteren. Tevens moeten dan definitieve besluiten worden genomen over de gepresenteerde voorstellen.

Categorieen:
Algemeen