Archief

'Westland verder met zes wethouders'

Aan de vooravond van de presentatie van de nieuwe coalitie in de gemeente Westland, komt uit kringen rond de formatie naar buiten, dat er de komende periode zes wethouders zullen zijn, tegen vijf tot dusver. CDA en GBW behouden elk twee zetels in het college, de VVD en Progressief Westland leveren elk één wethouder.

Uitgaande van de feitelijke situatie bij de verkiezingen van 19 maart jl. is het CDA gegroeid van acht naar negen zetels, kromp GBW van negen naar zes, verdubbelde de VVD van twee naar vier en bleef Progressief Westland gelijk, met drie zetels.

Arne Weverling, huidig wethouder en tevens lijsttrekker van GBW, meldde woensdagavond via Twitter, dat hij de fractievoorzittershamer had overgedragen aan Remmert Keizer. In de vorige raadsperiode was Keizer ook als fractievoorzitter begonnen, maar verliet hij "halverwege de rit" de raad en werd hij opgevolgd door Frank Rijneveen.

Het bestuursakkoord voor de komende vier jaar wordt donderdagochtend gepresenteerd. Dan zullen tevens de kandidaat-wethouders worden voorgesteld. Als alles volgens plan verloopt, volgt de installatie in de raadsvergadering van 13 mei a.s.

Categorieen:
Westland Algemeen