Archief

Midden-Delfland stopt 4 ton in algemene reservesDe gemeente Midden-Delfland voegt bijna 4 ton toe aan de algemene reserves. Dat bedrag blijft over van het positief resultaat op de jaarrekening over 2013. Mede dankzij de doorgevoerde bezuinigingen ter grootte van een miljoen euro hield de gemeente vorig jaar ruim 1,4 miljoen euro over.

Een groot deel van dat bedrag (569.000 euro) is echter te danken aan het feit dat projecten niet of niet volledig in 2013 konden worden uitgevoerd en zijn doorgeschoven naar dit jaar. Het restantbudget wordt dus ook doorgeschoven.

Verder zijn de kosten van het onderzoek naar de blindganger in Den Hoorn fors lager uitgevallen, omdat het projectiel niet werd aangetroffen. Dat voordeel van ruim 380.000 euro wordt als het aan het college van B en W ligt gebruikt ter dekking van de kosten voor het centrumplan Den Hoorn.

Er blijft dat nog z'n vierenhalve ton over. Het college wil graag dat 50.000 euro daarvan wordt gebruikt om verbeteringen aan te brengen in het nieuwe gemeentehuis. Zo kan de klimaatregeling beter en moet het bereik van mobiele telefoons verbeterd worden. De resterende 397.580 euro gaat naar de algemene reserves van de gemeente.