Archief

Oplossing voor parkeren in Ter Heijde

Het Westlandse gemeentebestuur gaat oplossingen zoeken voor de parkeerproblemen in Ter Heijde. GemeenteBelang Westland had daar aandacht voor gevraagd. De fractie ziet drie knelpunten, waaronder het gebrek aan parkeerplekken voor de Reddingsbrigade. Daarmee neemt de gemeente binnenkort contact op om de problemen te bespreken.

Andere punten van aandacht zijn de te kleine fietsenstalling en de parkeerdrukte in het dorp in de zomertijd in het algemeen. De mogelijkheden voor het vergroten van de fietsenstalling worden onderzocht. Daarnaast wordt de bewegwijzering richting Molenslag verbeterd, zodat auto's richting die parkeerplek worden gedirigeerd.

GBW had geopperd om vanaf parkeerplaatsen verder van het strand pendelbusjes te laten rijden. Het college kaart dat aan bij de strandondernemers en zal vragen of er bedrijven in de regio zijn die dit rendabel kunnen exploiteren.

Categorieen:
Monster Westland Algemeen