Archief

Provincie akkoord met Maaslandse Dam

Provinciale Staten van Zuid-Holland geeft groen licht voor de bouw van maximaal 42 huizen op de Maaslandse Dam in Midden-Delfland. Dat zijn er tien meer dan aanvankelijk gepland.

De gemeente besloot er in november 2012 meer huizen te bouwen, omdat de animo voor het oorspronkelijk plan zwaar tegenviel. Voor het nieuwe plan was echter goedkeuring van Provinciale Staten nodig. Daar blijkt echter alleen GroenLinks zich zorgen te maken, omdat er te veel open landschap wordt bebouwd. De meerderheid in PS heeft echter geen moeite met het plan.

Op de Maaslandse Dam wordt gebouwd om de sloop van kassen door de hele gemeente te bekostigen. Voor de oorspronkelijke 32 woonwerkkavels bleek geen belangstelling van kopers. Ontwikkelaars blijken 42 woonkavels beter te zien zitten. Meerdere van hen meldden zich al bij de gemeente. Bij de Midden-Delfland Vereniging bestaat ondanks overleg met de gemeente weerstand tegen het plan.