Archief

'Geen parkeerprobleem bij De Vloot'

De gemeente Maassluis ziet geen enkele aanleiding om de parkeermogelijkheden bij nieuwbouwcomplex De Vloot aan te passen ten gunste van de bewoners. Er is namelijk geen sprake van een parkeerprobleem, zo schrijft het college van B en W in antwoord op vragen van de VSP-fractie.

De VSP wilde van het college weten of die bereid was te onderzoeken of de bewoners tegemoet zou kunnen worden gekomen. B en W verwijst naar een parkeermeting uit oktober vorig jaar. Toen is bij De Vloot op een dinsdag elk uur gemeten. De maximaal gemeten parkeerdruk bedroeg 73% en dat is gemiddeld. Er wordt van hoge druk gesproken als het percentage boven de 85% uitkomt.

De ontvangen signalen van de parkeerdruk spitsen zich met name toe op de parkeerplaatsen op het binnenterrein, schrijft het college. Daarover is eind november al een brief naar de verschillende gebruikers van het complex gestuurd. Bovendien heeft woningcorporatie Maasdelta onlangs een bewegwijzeringsbord geplaatst, zodat duidelijk is waar welke voorzieningen zitten en wat de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn. En met de politie wordt nog bekeken of het parkeren buiten de parkeervakken op het binnenterrein kan worden voorkomen, aldus het college.

Categorieen:
Maassluis Algemeen