Archief

Vragen bij beheer hondenlosloopgebieden

Gezien de bezuinigingen, is het de vraag of het beheer en onderhoud van de hondenlosloopgebieden in Westland in de huidige vorm kan blijven bestaan. Dat stelt het college van B en W in antwoord op vragen van CDA Westland. Deze fractie wilde juist weten, of het mogelijk is om meer van deze gebieden toe te wijzen, teneinde mogelijke overlast van honden op andere plekken te verminderen.

De gemeente Westland kent op dit moment acht van deze gebieden: bij het Hofpark in Wateringen, de Veilingweg in De Lier, in recreatiegebied De Wollebrand, in het Prinsenbos in Naaldwijk, bij de Slapersdijk in Monster en bij het Rijnvaartpark, het Oranjepark en een groenstrook langs de Koningin Julianaweg, alle drie in 's-Gravenzande. Daarnaast zijn sommige gedeelten van het strand ook in de periode van 15 september tot 15 mei open voor honden.