Archief

Raad akkoord met skatebaan in Duingeest

Er komt een skatebaan in de nieuwbouwwijk Duingeest in Monster. De overgrote meerderheid van de Westlandse gemeenteraad wil hiermee een al langlopende belofte aan de plaatselijke jeugd inlossen. Dat bleek dinsdagavond duidelijk in de raadsvergadering.

Op de publieke tribune zaten enkele tientallen skaters en ouders ter ondersteuning van de zes mensen die gebruikmaakten van het inspreekrecht. In tegenstelling tot de jongste commissievergadering voerde geen enkele bezwaarmaker het woord, het waren louter voorstanders.

Aan de orde was een motie van de fractie Westland Verstandig-LEO 2.0, waarin voor een (nog nader te bepalen) andere locatie in Monster werd gepleit. De nu gekozen locatie nabij de Zeereep zou hinderlijk dichtbij een aantal woningen liggen.

Voor veel fracties speelde nadrukkelijk mee, dat de moderne geluidsarme skatebanen nagenoeg geen overlast voor de omgeving opleveren. Het uitblijven van klachten bij de nieuwe banen in 's-Gravenzande en Naaldwijk sprak voor hen boekdelen.

De gemeente had al eens een skatebaan besteld voor Monster, maar omdat er lange tijd geen locatie werd gevonden, is die toen maar in 's-Gravenzande geplaatst. De skaters hopen dat de Monsterse accommodatie nog dit jaar, liefst nog voor de zomer, wordt aangelegd.