Archief

Spontane burgerwacht omgezet in buurtpreventie

Ruim zeventig mensen uit de Molenwijk in Maassluis verzamelden zich woensdagavond in wijkgebouw De Flat. Ze kwamen bijeen om de spontaan in het leven geroepen burgerwacht om te zetten in een georganiseerde buurtpreventie. De burgerwacht ontstond twee weken geleden vanwege een inbraakgolf.

Op de bijeenkomst, die was georganiseerd door de burgers zelf, hebben zich zeker vijftig mensen ingeschreven voor een buurtpreventie. Deze wordt dan gecoördineerd vanuit de gemeente. Wanneer de buurtpreventie van start gaat, is nog niet duidelijk. Tot die tijd blijven groepjes burgers hun rondes lopen.

De spontane burgerwacht is een afgeleide van de diverse WhatsApp-groepen die in de Molenwijk zijn opgezet tijdens de inbraakgolf. Groepjes burgers spraken af om rondes te lopen en sindsdien is het aantal inbraken fors afgenomen.

Burgemeester Karssen heeft woensdag naar aanleiding van de inbraakgolf overleg gevoerd met de officier van justitie en de politie om extra maatregelen te nemen. Deze moeten ervoor zorgen dat de afname zo blijft.

Zo is afgesproken, dat de politie in contact zal treden met de WhatsApp-groepen om in elk van deze groepen een contactpersoon te hebben. Ook zal er een extra opvallende surveillance door de wijken rijden met een groen zwaailicht. Dit moet bewoners attenderen op hun woonveiligheid. De politie heeft overigens meerdere verdachten op het oog.

De gemeente bekijkt op haar beurt de woonveiligheid in de wijken. Verlichting en groen-onderhoud zijn bijvoorbeeld zaken waar de gemeente in een aantal wijken nog verbeteringen kan aanbrengen. De gemeente organiseert daarvoor ook, op 5 februari, een rijdende presentatie 'Veiliger Wonen'.

Categorieen:
MaassluisAlgemeen