Archief

Maassluis kent nu rioolverordening

De gemeenteraad van Maassluis heeft dinsdag een zogenaamde aansluitverordening met betrekking tot de riolering aangenomen. De strekking hiervan is, dat huiseigenaren verantwoordelijk zijn voor de riolering tussen de woning en het hoofdriool in de openbare weg.

Met deze verordening wil de gemeente duidelijkheid creƫren, omdat vaak wordt verondersteld, dat de verantwoordelijkheid van de burger ophoudt bij de perceelgrens.

De stad Maassluis gaat er al tientallen jaren van uit, dat de huiseigenaar verantwoordelijk is voor het beheer van de riolering tot aan het hoofdriool. Dit leidde vaak tot discussies en verwarring. Bij de gemeente Hellevoetsluis, met hetzelfde beleid, leidde dit vorig jaar zelfs tot een rechtszaak, waarbij werd uitgesproken dat de gemeente verantwoordelijk is voor het riool tot aan de perceelgrens.

Om een einde te maken aan eventuele discussies, heeft de gemeente Maassluis haar jarenlange beleid nu vastgelegd in een verordening. Als in de verordening zou zijn vastgelegd, dat de huiseigenaar maar tot aan de perceelgrens verantwoordelijk is, had dit overigens kunnen leiden tot een hogere rioolheffing, omdat de gemeente dan meer meters riolering moet onderhouden.

Categorieen:
Maassluis Algemeen